Tankar, stämmningar på stigen i skogen
löv på marken, träden,
viskar med en inre närvaro.
Det stillnar inom mig
Det yttre drar sig tillbaka
lämnar plats för mer, bortom dett yttre larmet.
Fukt från nattens regn, doft av jord
Här hittas jag, som någon som passar in
bland det som finns i djupa rötter och i höga kronor, fysiskt, men också i en annan verklighet.
Trollsländorna cirklar över vår tomt.
De flyger, ritar, målar sina magiska mönster med hemliga budskap
som bara kan öppnas av dem som lyssnar innifrån.
Jag vill vandra på stigen med fuktiga löv och med soldans i grönskan.
Jag vill stilla mig 
upptäcka alla ord och nycklar
som leder mig hem.